woensdag 25 april 2012

Eed van HippocratesWanneer een arts zijn universitaire opleiding heeft afgerond, en zijn diploma krijgt uitgereikt, dient deze de eed van Hippocates af te leggen. In dit artikel wil ik U laten zien wat de Eed van Hippocrates is.

Ik zweer bij Appollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

"Hem die mij deze kunst leerde, zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen; zijn kinderen zal ik als mijn broeders beschouwen en, indien ze dit wensen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren. Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.

Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Hte snijden van de steen (niersteen, galsteen) zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bijzonder bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten. ik zal mij verre houden van ieder welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf. Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met de mensen, en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend."

Tegenwoordig wordt een iets andere eed afgelegd tijdens een diplomauitreiking, maar deze heeft veel overeenkomsten met deze eed uit de Griekse tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten