vrijdag 27 april 2012

Florence Nightingale


Florence Nightingale. De vrouw die ervoor gezorgd heeft dat de verpleging echt een beroep werd. Voor haar tijd was het alleen 'liefdadigheid' om voor zieke en/of oude mensen te zorgen...

Wie is Florence Nightingale?

Florence was een Engelse vrouw die in het Italiaanse Florence is geboren op 12 mei 1820. Florence Nightingale was een dochter uit een welgestelde familie. Op haar zeventiende verjaardag had ze de 'stem van God' gehoord, die vroeg haar te dienen. Ze wist echter niet wat hij bedoelde. Op haar vijfentwintigste heeft ze haar ernstig zieke grootmoeder verzorgd en later haar oude kindermeid. Uiteindelijk vond ze antwoord op Gods vraag: Ze wilde verplegen (dit tegen de wens van haar ouders in). Ze heeft eerst kennis opgedaan in ziekenhuizen in Duitsland en parijs. Florence heeft  veel gegevens verzameld over sterfte, ziekte en leefbaarheid in ziekenhuizen. Deze gegevens zette ze om in statistieken en grafieken die haar motiveerden de onhygiënische omstandigheden te lijf te gaan. In 1851 heeft Florence deze ervaringen geschreven in een boekje. In 1854 begon de Krim-oorlog waar Florence naar toe ging om daar de gewonden te verzorgen. Haar goede werk, voor en tijdens de oorlog, riep veel bewondering en dankbaarheid op. Dit  vertaalde zich in vele financiële donaties. Het irriteerde haar mateloos dat verpleegsters, vaak 'gevallen' vrouwen, weinig tot geen verpleegervaring en vakkenis hadden. Dit dreef haar tot het volgende: Met het gedoneerde geld kon ze  verder gaaan met het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkunde. In 1860 richtte ze in Londen de eerste officiële verpleegstersschool op: de Nightingale Training School for Nurses, in het St. Thomas Hospital.  In 1859 schreef Florence een handboek: Notes on Nursing. Binnen een paar jaar is dit het internationale handboek voor ziekenverpleging geworden. Op de respectabele leeftijd van 90 jaar is Florence Nightingale overleden.

Waarom Florence zo belangrijk is voor de verpleegkunde

Ze is belangrijk geworden voor de verpleegkunde, omdat ze de grondlegger is van de moderne ziekenverpleging, nadat ze in 1859 het boek 'notes on nursing' schreef. Dit boek bevatte principes van een goede ziekenverpleging. Florence kwam in de Krim-oorlog tot de ontdekking dat er een wisselwerking was tussen de mens en zijn omgeving (qua gezondheid en ziekte). Ze vond dat het werk zich niet alleen moest richten op verzorgen, maar dat goede omstandigheden heel belangrijk waren zoals:
 • frisse lucht,
 • licht,
 • warmte,
 • zindelijkheid,
 • rust,
 • nauwgezetheid
 • zorgvuldigheid in het voorgeschreven dieet.

Hoe zag bij Florence het paradigma eruit?

Florence heeft het eerste verpleegkundige concept geformuleerd, waarin haar visie op de volgende vier kennisgebieden werd gegeven (nl. Mens, Omgeving,Gezondheid en Verpleging). Samen vormen deze vier een metaparadigma, alhoewel Florence deze term nooit heeft gebruikt.
 • Mens. Florence Nightingale's visie maakte duidelijk dat verpleegkundigen er waren om patiënten te behandelen, niet alleen de ziekte. Verder had ze een holistische kijk op de mens: een patiënt bestond uit biologische, psychologische, sociale en spirituele componenten.
 • Omgeving. Volgens haar visie moest je de omgeving zo instellen dat de natuur zijn helende werking kon doen. De belangrijkste elementen hiervan: goede ventilatie, schone lucht, schoon water. Ook waren warmte, rust, goed licht en een goede afvalverwerking belangrijk.
 • Gezondheid. Volgens de visie van Florence Nightingale is gezondheid niet alleen dat je niet ziek bent, maar ook dat je in staat bent om al je mogelijkheden te benutten. Deze definitie is hetzelfde als de huidige definitie van de WHO.
 • Verpleging. Het doel van de verpleegkundige was om de patiënt in de beste conditie te krijgen om de natuur zijn helende werking te kunnen laten doen. Ze vo nd dat verpleegsters mensen moesten zijn die daar speciaal voor opgeleid waren. Dit standpunt leidde uiteindelijk tot de oprichting van de eerste verpleegstersschool. Observatie van de patiënt en documentatie van de bevindingen waren erg belangrijk.

2 opmerkingen:

 1. Ik ervaar geen warmte als het alleen om geld en macht gaat en ook geen rust als het om entitlement gaat en grandiosity. .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ervaar geen warmte als het alleen om geld en macht gaat en ook geen rust als het om entitlement gaat en grandiosity. .

  BeantwoordenVerwijderen