woensdag 25 april 2012

Diskwalificatie en fouten op het springparcour

Door een adequate voorbereiding van ruiter en paard kunnen de meeste fouten die tot diskwalificatie leiden worden voorkomen. Zelfs bij de grootste ruiters kan het gebeuren dat het paard op zijn schreden terugkeert of dat er een parcoursvergissing wordt gemaakt. Dit artikel staat volledig in het teken van diskwalificatiefouten bij springwedstrijden.

Een gepast ambitieniveau
Als men op een springconcours wordt gediskwalificeerd is dat nooit leuk, zelfs als men er niets aan kan doen. Wedstrijden selecteren die bij uw niveau en dat van uw paard passen is een goede tactiek om een dergelijke nare tegenslag te voorkomen.

Fysieke en mentale voorbereiding
Geen enkele springruiter, hoe goed hij ook is, zal systematisch een parcours foutloos afleggen: een balk, een weigering of zelfs een val behoren tot de ongrijpbare factoren. Diskwalificatie duitdt daarentegen meestal op een slechte voorbereiding van het paard of de ruiter op fysiek of mentaal vlak. Het is normaal om dergelijke fouten te maken als men beginneling is op dit gebied, maar wil men een hoog niveau bereiken, dan mogen ze op een gegeven moment beslist niet meer voorkomen.

Verkenning van het parcours
De verkenning van het parcours moet niet als een formaliteit snel worden afgehandeld, maar juist beschouwd worden als het moment bij uitstek om iedere hindernis, iedere landing en iedere wending in het geheugen te prenten. Door een parcoursfout uitgeschakeld worden staat wel heel erg dom...

Wie heeft schuld
Fouten die tot diskwalificatie leiden kunnen in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

- Fouten die worden gemaakt door ongehoorzaamheid van het paard; deze duiden meestal op een onvoldoende voorbereiding van het paard en ruiter ten aanzien van de bewuste wedstrijd.
- Fouten die te wijten zijn aan een gebrek aan concentratie bij de ruiter of door onbekendheid met het regelement.
- Fouten die toe te schrijven zijn aan hulp van derden, ook als daar niet om gevraagd is!

De fouten van de eerste categorie zijn soms niet te voorkomen. Die van de tweede zijn betreurenswaardig, maar in principe gemakkelijk te voorkomen, maar de fouten van de derde categorie mogen natuurlijk nooit voorkomen!

Jonge paarden
De fouten die voortkomen uit ongehoorzaamheid van het paard - verzet, uitbreking, weigering - komen relatief vaak voor en zijn niet onbegrijpelijk als er jonge paarden aan de wedstrijden meedoen. Ze moeten daar hun eerste ervaringen opdoen. Het parcours, het publiek, de scheiding van hun kameraden: allemaal redenen voor stress bij het debuterende springpaard. In de tijd dat het bezig is aan dit nieuwe universum gewend te raken, zal een zekere toegeeflijkheid op zijn plaats zijn. Zijn eerste seizoen als jong springpaard heeft juist tot doel hem met het wedstrijdterrein vertrouwd te maken en hem te leren zich er goed te gedragen.

Een keer kan nog
Veel paarden, zelfs die tot de beste behoren, raken wel eens in paniek of krijgen plotseling een hekel aan een hindernis om voor ons soms onbegrijpelijke redenen. Als dit een incidentje is, is het enige wat men kan doen erin berusten. Een ervaren paard daarentegen dat tijdens een seizoen om de haverklap ongehoorzaam is, heeft een probleem. Men moet daarvan de oorzaak zien te achterhalen.

De oorzaak van een probleem
Misschien beschikt het paard niet over de noodzakelijke vaardigheden om aan de wedstrijden waarvoor hij is ingeschreven mee te doen, omdat de inspanning voor hem te groot is. Het kan ook zijn dat het paard niet in de stemming is. Hij werkt wellicht te hard. Een beetje rust, een gemakkelijker seizoen, een betere verdeling van het werk gecombineerd met veel buitenritten zullen hem zijn zin terug geven. Het kan ook zijn dat het paard pijn lijdt, omdat er iets met zijn rug, een hoef, of een gewricht aan de hand is. Laat hem door een competente dierenarts onderzoeken. Tenslotte is het mogelijk dat een ruiter zijn paard niet goed kent en diens onhandige acties verzet bij het paard oproepen. Ga ook geregeld bij uzelf te rade en werk niet te veel alleen. Neem de kritiek die men op u heeft ter harte.

De fouten van de ruiter
Op een parcours gaat alles heel snel. Als u de ring binnenrijdt moet u zich niet meer hoeven afvragen wat nr. 5 voor hindernis is of de tijd van het parcours wordt opgenomen. Een goede ruiter is er een die goed voorbereid de ring binnenkomt: hij kent het parcours ... én het wedstrijdregelement!

Fouten die tot diskwalificatie leiden
Belangrijkste diskwalificatiefouten die aan het paard worden toegeschreven

- De ruiter krijgt het niet voor elkaar binnen 60 seconden volgend op de bel de startlijn te passeren.
- Het paard verzet zich langer dan 60 seconden.
- Het paard doet er meer dan 60 seconden over om over een hindernis te springen.
- Het paard is drie keer ongehoorzaam (weigering, uitbreking, verzet).
- Het paard gaat, al dan niet met ruiter, de ring uit vóór het parcours is uitgereden.

Belangrijkste diskwalificatiefouten van de ruiter

- Zich niet op zijn passagenummer presenteren.
- Vóór hij aan de beurt is over een zich in de ring bevindende hindernis springen (of deze nu bij het parcours hoort of niet) of deze hindernis aan het paard laat zien.
- Vertrekken voordat men de bel geluid heeft.
- De startlijn niet passeren vóór het nemen van de eerste hindernis of de finishlijn niet passeren vóór het verlaten van de ring.
- Een parcoursfout maken (een hindernis vergeten of de hindernissen niet in de juiste volgorde nemen).
- Het parcours na een onderbreking hervatten zonder eerst het belsignaal te hebben afgewacht.
- Over een hindernis springen of proberen te springen die niet tot het parcours behoort.
- De toegestane tijd overschrijden.

Ongeoorloofde hulp
Iedere hulp van een derde aan paard of ruiter is ongeoorloofd. Wat wel mag is de ruiter bijvoorbeeld een kwijtgeraakte bril, cap of zweep teruggeven of zijn paard pakken na een val.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten