maandag 3 augustus 2015

Tips om een vergadering leuker te maken

Vind jij die vergaderingen ook altijd zo saai, en ben je op zoek naar manieren om vergaderen in de toekomst leuker te maken? Met deze tips kan je je vergaderingen al wat leuker te maken!

Begin de vergadering met rondje klagen en roddelen
Voordat de vergadering daadwerkelijk start, zijn mensen vaak nog met elkaar aan het praten. Het zou toch leuk zijn om dit aspect ook in de vergadering te verwerken? Waarom niet vijf of tien minuten openlijk klagen en roddelen met elkaar als officieel agendapunt?

Start de vergadering bij het einde
Geen zin om de vergadering van begin tot eind, punt voor punt af te handelen? Start voor de lol eens aan het eind. Begin je vergadering met een goede samenvatting alsof de vergadering al is geweest. Het zet de boel op scherp en je weet hoe je wilt eindigen. Ook kan je de vergadering leuker maken door per agendapunt één persoon te vragen de samenvatting te geven van de discussie die nog gevoerd moet worden.

Toegevoegde waarde van het overleg helder hebben
Als voorzitter van de vergadering, is het verstandig om aan het begin van de vergadering op tafel te gooien waarom jullie bij elkaar zitten en wat het gaat opleveren. Je zou aan de overige aanwezigen ook de vraag kunnen stellen wat er mis of verkeerd zou gaan als deze vergadering niet door zou gaan.

Hou de klok in de gaten
Zorg ervoor dat de vergadering op tijd start en ook op de afgesproken tijd weer klaar is. Tijd kost immers geld, en hoe langer jullie doorgaan met vergaderen, hoe meer geld er verloren gaat. Staat er in de agenda dat de vergadering een half uur duurt, van 14.00 uur tot 14.30 uur? Hou je hier dan ook aan. Ook als mensen te laat zijn, moet je gewoon al starten met de vergadering, dan hadden die laatkomers maar op tijd moeten zijn. Ook als de vergadering om 14.30 uur nog niet is afgelopen, kan je beter stoppen. Zijn er echt nog dingen die besproken moeten worden, plan dan gelijk een nieuwe vergadering in om deze punten alsnog te kunnen bespreken.

Maak de vergadering niet te lang
Mensen hebben maar een beperkte aandacht spanne. Het is dus belangrijk dat de vergadering niet langer dan een uur of anderhalf uur mag duren. Zijn er te veel punten voor op de agenda en ga je het niet redden met de tijd? Plan dan gewoon twee vergaderingen in op twee verschillende dagen. Als de vergadering namelijk langer dan 1,5 uur duurt, zullen mensen slaperig worden en zich gaan vervelen. Hun aandacht ligt dan niet meer bij de vergaderingen, maar bij de dingen die ze nog moeten doen, of de dingen die ze graag zouden willen doen.

Ga eens staan, in plaats van zitten
Lichaamstaal zegt veel over hoe iemand zich voelt en wat iemand ervan vindt. Dit is ook één van de redenen waarom bij een staand overleg de besluiten en beslissingen beter en sneller worden genomen, dan wanneer men zit. De vergadering duurt dus korter als je blijft staan!

Kijk elkaar niet aan
Ga eens met jullie rug tegen elkaar staan. Als je elkaar niet kan zien, moet je met woorden heel goed je argumenten verhelderen. Mensen zien immers niet je lichaamstaal, en ook de gebaren die je maakt worden niet gezien. Ook is dit tevens een leuk spelletje, om te raden wie er spreekt!

Start met 30 seconden stilte
Als er een nieuw agendapunt aan bod komt, start dan met 30 seconden stilte. Zo krijgen de deelnemers van de vergadering de tijd om het agendapunt te overdenken. Ook gaan mensen zichzelf dan vragen stellen, de zogenaamde ‘interne dialoog’. Ook voorkomt het dat veelpraters de tijd vol gaan kletsen met nutteloze dingen.

Beweeg tussen de agendapunten door
Bewegen tijdens de vergadering en tussen de agendapunten door creëert ruimte in de hersenen voor nieuwe ideeën en inzichten. Ga dus een rondje koffie doen, ga eens allemaal op een andere plaats zitten, enzovoort.

Breng structuur aan in de vergadering
De structuur van B.O.B.A. komt uit de crisismanagement en houdt simpelweg in dat je per agendapunt een vaste structuur doorloopt:
Beeldvorming (wat is er aan de hand)
Oordeelsvermogen (wat vinden we daarvan)
Besluitvorming (wat willen we)
Acties (wat gaan we eraan doen).

Je rijbewijs halen als je autisme of faalangst hebt

In Nederland is een sterke mobiliteitscultuur aanwezig. Veel mensen hebben een eigen auto en rijden hier dagelijks in. De overheid investeert dan ook veel geld in de infrastructuur zoals wegen. Er worden nieuwe wegen gebouwd, en bestaande wegen worden gerepareerd, vervangen of verbeterd.

Rijlessen in Nederland
Nederland heeft een ander beleid op het gebied van het behalen van het rijbewijs, dan vele andere Europese landen. In Nederland ben je verplicht rijlessen te volgen bij een rijschool die gecertificeerd is. Vervolgens moet je via het CBR je rijexamen afleggen. Pas als je je theorie- en praktijkexamen gehaald hebt, krijg je je rijbewijs. Voor de meeste mensen is het afleggen van een theorie- en praktijkexamen geen lastige opgave, maar als je lijdt aan autisme of als je faalangst hebt, kan dit nog behoorlijk lastig worden!

Je rijbewijs halen als je autistisch bent
Mensen met autisme die hun rijbewijs willen halen, hebben hier vaak meer moeite mee. Maar er zijn in Nederland rijscholen die ervaring hebben met het lesgeven aan autistische personen. Ook zijn er speciale rijexamens ontwikkeld voor mensen met autisme. Als je rijlessen wilt nemen, kan je het beste op zoek gaan naar een rijschool die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met een vorm van autisme. In bijna elke stad is er wel zo’n rijschool te vinden. Dit is in de meeste gevallen te vinden op de website van de rijschool. Heb je er één gevonden, vraag dan wel naar een bewijs van certificaat. 

Je rijbewijs halen als je faalangst hebt
Als je last hebt van faalangst, vind je het erg moeilijk om onder druk te presteren. Je kan het in principe wel, maar de angst om te falen zorgt ervoor dat je ver beneden je maat presteert. Wanneer je faalangst hebt, heb je een andere begeleiding en aanpak nodig dan iemand zonder faalangst. Een rijschool die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met faalangst, is hier speciaal voor opgeleid en zorgt ervoor het beste bij je naar boven te halen. Ook zijn er speciale rijexamens voor mensen met faalangst. Tijdens je rijexamen, speciaal voor mensen met faalangst, mag je langer over je examen doen en ook mag je om een time-out vragen als je die nodig hebt om even op adem te komen. Wel moet je rekening houden met het feit dat dit examen wat duurder is dan de reguliere rijexamens, omdat het examen ook langer duurt. Op de website van jouw rijschool staat aangegeven of zij ook speciale rijlessen organiseren voor mensen met faalangst.

Wat is een bodemgrondonderzoek?

De aarde zit vol met minerale voedingsstoffen. Maar om deze te bepalen, wordt een chemische bodemvruchtbaarheidstest uitgevoerd. Met deze test wordt precies bepaald hoeveel minerale voedingsstoffen er in de bodem aanwezig zijn. Mochten bepaalde mineralen ontoereikend zijn, kan hier met kunstmest verandering in worden gebracht.

Hoe wordt het aantal mineralen in de bodem berekend?
Door de aardbodem te onderzoeken op aanwezige minerale voedingsstoffen, is een chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek nodig. Er wordt een bepaalde hoeveelheid aarde uit de grond gehaald, en met een speciaal daarvoor ontwikkelde machine wordt gekeken hoeveel en welke mineralen er in de bodem aanwezig zijn. Zitten er bepaalde mineralen te weinig in de grond? Dan kan er met onder andere kunstmest voor gezorgd worden dat het aantal mineralen zich weer herstelt in de bodem. Ook vlinderbloemigen kunnen nitraat (ook een mineraal) toevoegen aan de bodem, net als organische mest.

Diverse planten stellen diverse eisen aan de bodem
Elke plant vraagt een andere hoeveelheid en combinatie mineralen van de grond waarin zij staat. Hierbij is onder andere de zuurgraad (pH) van de bodem erg belangrijk, de zuurgraad wordt mede bepaald door de hoeveelheid kalk in de grond. Zandgrond is vaak zuurder (pH 4,5 – 5,6) dan een kleigrond (pH hoger dan 6,7). Als de grond bekalkt wordt (er wordt dus kalk toegevoegd aan de grond), kan de pH-waarde van de grond verhoogd worden. Wanneer de grond juist minder zuur moet zijn, dan kan er bemest worden met onder andere zwavelzure ammoniak.
Bij bodemonderzoek in Nederland wordt de pH-waarde normaal gesproken gemeten op een bodemextract met een één-molaire oplossing van KCI (de zogenaamde pH-KCI), omdat dit een beter beeld geeft van de behoefte aan kalk dan een pH-meting met zuiver water.

CEC
De CEC (Cation Exchange Capacity), ofwel de kationenomwisselingscapaciteit is een belangrijke factor. Dit is de capaciteit van de bodem om positief geladen ionen uit te wisselen met de bodemoplossing. Kleimineralen en organische stoffen hebben een negatief geladen oppervlak, dat positief geladen ionen aantrekt. Een bodem met een hoge CEC kan meer kationen aantrekken en heeft zo een potentieel hogere vruchtbaarheid dan een bodem met een lage CEC. In het geval vasn zandgrond wordt de CEC haast volledig bepaald door de aanwezige organische stof. Met de baseverzadiging, BS (Base Saturation), van een grond wordt het percentage kationen van de CEC aangegeven.

Bemestingsadvies
Om tot een goed bemestingsadvies uit te komen, is het belangrijk om de bodem representatief te bemonsteren. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar de chemische vruchtbaarheid van de bodem en de aanwezige plant voedende stoffen. Op een stuk land van 1 tot 2 hectare wordt met een speciale monsterboor de bovenste 25 centimeter van het land bemonsterd. Het liefst op veertig diverse plaatsen, maar het minimum staat op 20 stuks. Alleen op deze manier kom je tot een goede conclusie.

Om verder te bepalen welke mineralen er aan de bodem toegevoegd moeten worden, is het ook belangrijk te weten welke gewassen er op de grond komen te groeien. Een aardappelplant zal heel andere eisen aan de bodem stellen dan een maisplant.

10 redenen om in een elektrische auto te rijden

Er wordt vandaag de dag steeds meer gesproken over de elektrische auto. De elektrische auto wordt ook steeds meer in het straatbeeld gesignaleerd en meer mensen overwegen om een elektrische auto aan te schaffen. Maar waarom zou je nu juist kiezen voor een elektrische auto, in plaats van een auto die op benzine, gas of diesel rijdt? In dit artikel tien redenen waarom je over zou moeten stappen naar een elektrisch voertuig.

Grote voordelen
Naast de persoonlijke voordelen die het hebben van een elektrische auto met zich meebrengt (energiezuiniger, goedkoper in de portemonnee), heb je ook nog de milieuvervuiling die aangepakt wordt als je in een elektrische auto rijdt, omdat er minder vervuilende stoffen in de lucht terecht komen. Ook de overheid stimuleert het rijden in elektrische auto’s, door middel van verschillende belastingvoordelen ten opzichte van het rijden in auto’s die op benzine, diesel of gas rijden. Wat zijn de tien voornaamste redenen om in een elektrische auto te gaan rijden?

1. Er wordt geen BPM gerekend. Zeker tot 2018 betaal je geen BPM voor de aanschaf van een elektrische auto. Dit kan tot enkele duizenden euro’s schelen in de aankoopprijs!
2. Er wordt geen of minder fiscale bijtelling gerekend.
3. Met een elektrische auto betaal je geen wegenbelasting.
4. Het brandstofverbruik is stukken minder. Je hoeft nooit meer benzine, diesel of gas te kopen als je in een elektrische auto rijdt. Er zijn dus zeer grote besparingen te behalen op het brandstofverbruik.
5. Elektrische auto’s zijn vrij van CO2. Dit is vooral erg goed voor het milieu en onze gezondheid.
6. 14.000 oplaadpunten. Anno 2015 telt Nederland ongeveer 14.000 oplaadpunten voor elektrische auto’s, en elke maand komen hier meer oplaadpunten bij. In sommige gemeenten kan je zelf een oplaadpunt bij jouw eigen woning en/of bedrijf laten zetten, zonder dat je hier al te veel voor hoeft te betalen. Er wordt vaak subsidie voor verstrekt.
7. Elektrische auto’s zijn supermodern. Aangezien de elektrische auto een redelijk nieuw verschijnsel op de markt is, verwacht je er logischerwijs ook veel van. De elektrische auto’s die nu op de markt zijn en momenteel ontwikkeld worden zijn prachtige wagens en voorzien van de meest hoogstaande technische snufjes.
8. Geen lawaai. Elektrische auto’s hebben geen motoren die veel lawaai maken (dit is bij diesel- en benzineauto’s wel het geval). De meeste elektrische auto’s zijn zo stil dat je niet eens hoort dat het voertuig in beweging is.
9. Thuis opladen. Er zijn speciale oplaadkabels die je bij de koop van je auto meegeleverd krijgt. Zo kan je de auto bij jouw huis opladen, terwijl jij ligt te slapen. Dit scheelt je op jaarbasis een hoop tijd, want je hoeft nooit meer naar het benzinestation om te gaan tanken.
10. Pionier. Als je een elektrische auto rijdt of gaat rijden, kan je jezelf een pionier noemen. Je bent een persoon die klaar is voor alle nieuwe techniek die er vandaag de dag te vinden is. Mensen vinden jou vaak helemaal geweldig omdat je het nieuwste van het nieuwste (dus die elektrische auto) voor de deur hebt staan!

Ongeschreven regels tijdens vergaderingen

Naast de officiële regels die tijdens vergaderingen gelden, zijn er ook nog ongeschreven regels. Welke officiële regels er zijn, hangt af van het bedrijf waar de vergadering gehouden wordt. Maar welke ongeschreven regels bijna altijd gelden, lees je hieronder:

- Stel je zelf als eerst de vraag of de vergadering echt nodig is? Een vergadering kost al snel één of twee uur, dus als het niet echt nodig is, laat de vergadering dan achterwege. Misschien is de vergadering wel per e-mail of telefoon af te handelen.
- Is de vergadering echt nodig, stel dan het doel ervan vast. Zo voorkom je dat je afdwaalt van het onderwerp en de vergadering uiteindelijk ergens anders over gaat. Het eind van de vergadering gaat in principe altijd gepaard met een actie of beslissing, en wie deze uitvoert en wanneer het uitgevoerd dient te zijn.
- Plan niet meer tijd in dan je nodig hebt. De meeste vergaderingen worden ingepland voor een uur, terwijl vaak een half uur meer dan genoeg is.
- Start de vergadering ook echt op het afgesproken tijdstip, en ga niet eerst nog een kwartier gezellig kletsen met iedereen. Wacht ook niet tot iedereen binnen is gekomen.
- Zorg dat de vergadering op tijd is afgerond.
- Bij het boeken van een vergadering moet je alleen de mensen uitnodigen die echt nodig zijn. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe meer men door elkaar gaat praten en hoe minder er dus wordt besproken.
- Zorg dat er vaststaat wie de leider van de vergadering is, de zogenoemde voorzitter.
- Reserveer een aantal minuten in het begin van de vergadering voor koetjes en kalfjes.
- Als men iets moet lezen voor aanvang van de vergadering, mail het stuk dan minimaal drie uur vooraf, het liefst al minimaal een dag eerder. Wanneer je het later stuurt, heeft bijna niemand de tijd gehad om het ook daadwerkelijk te lezen.
- Reserveer voor de vergadering een ruimte.
- Stel een agenda op voor de vergadering, en zorg dat iedereen die voor de vergadering heeft. Zo weet iedereen wat er op de planning staan, en kan men zich ook voorbereiden.
- Wil je de aandacht van de mensen behouden? Deel dan aan het begin van de vergadering GEEN dingen uit: mensen gaan dit altijd bekijken en zijn dan erg afgeleid.
- Tijdens de vergadering moet je niet naar je telefoon of mail kijken. Iedereen zal het doorhebben, en gaat vervolgens hetzelfde doen.
- Hou goed in de gaten welke actiepunten er aan bod komen en of deze daadwerkelijk besproken zijn. Maak na de vergadering een lijst van de actiepunten en mail die naar alle deelnemers. Vermeld er ook bij wie er verantwoordelijk is en wat de deadline van de actiepunten is.
- Wanneer je merkt dat iemand te veel praat, mag je die persoon vriendelijk de mond snoeren. Andere mensen moeten namelijk ook de mogelijkheid krijgen om aan het woord te komen. Ook is het slim om mensen die stil zijn te motiveren om ook iets bij te dragen .Vraag bijvoorbeeld wat die persoon over het onderwerp te zeggen heeft.
- Dwaalt het gesprek af? Zeg dit dan en zet de discussie weer op de rails.
- Duurt de vergadering meer dan een uur? Plan dan een of meer pauzes in en laat dit vooraf aan de deelnemers weten. Zo kunnen zij zich makkelijker focussen.
- Let op de lichaamstaal van de overige deelnemers. Door naar de lichaamstaal te kijken zie je goed of mensen zich vervelen of niet opletten. Dan is het misschien te langdradig en kan je beter overstappen op een ander onderwerp dat op de agenda staat.
- Wijs een notulist aan. Deze persoon maakt aantekeningen van de belangrijkste punten, en maakt hier achteraf een verslag van en stuurt deze naar de overige deelnemers.
- Staat de vergadering wekelijks of maandelijks op de agenda? Vraag je dan af of ze wel altijd nodig zijn. Ben je tevreden over hoe het bedrijf nu loopt, vraag je dan af of het wel nodig is om weer te vergaderen over dezelfde punten, terwijl er toch niets veranderd hoeft te worden.

Werken als bakkerijmedewerker

Als bakkerijmedewerker werk je in een bakkerij of supermarkt en ben je verantwoordelijk voor het maken en/of de verkoop van brood en banketproducten.

Assistent
Als bakkerijmedewerker assisteer je de bakker bij het maken van de verschillende producten die in de bakkerij worden gemaakt. Dit zijn voornamelijk broden, koeken, taarten, bonbons of gebak. Welke producten er precies gemaakt worden in de bakkerij, hangt af van het type bakkerij waar je werkt.

Verschillende soorten bakkerijen
Simpelweg zijn er twee typen bakkerijen, namelijk de broodbakkerij en de banketbakkerij. Ook zijn er bakkerijen te vinden die een combinatie voeren, namelijk brood- en banketbakkerij. Naast het maken van de producten kan je als bakkerijmedewerker ook helpen bij de verkoop van alle gebakken producten. Of dit tot één van jouw taken behoort, staat in je functiebeschrijving. Ook staat dit aangegeven in de vacature waarop je wilt gaan reageren.

Het maken van bakkerijproducten
Als bakkerijmedewerker help je vaak bij het maken van de recepten. Zo kan je opdracht krijgen van de bakker om volgens recept producten te gaan maken. Bij grote bakkerijen is dit proces haast volledig geautomatiseerd en heb je als bakkerijmedewerker een controlerende functie. Gaat het echter om een kleine bakkerij, dan zal je hoogstwaarschijnlijk alle ingrediënten moeten afwegen en in een bepaalde volgorde toevoegen aan het recept. Ook zal je als bakkerijmedewerker het bakproces volgen en in de gaten houden.

Wat verdien je als bakkerijmedewerker
Het loon dat je krijgt als bakkerijmedewerker is afhankelijk van de werkzaamheden die je moet uitvoeren en de verantwoordelijkheid die je van je baas krijgt. In een broodfabriek verdien je vaak minder dan wanneer je bij een ambachtelijke bakker werkt. Als je als bakkerijmedewerker het meeste geld wilt verdienen, kan je het beste bij een banketbakker of specialist gaan werken.

Is er veel werk te vinden als bakkerijmedewerker
Er zal altijd behoefte zijn aan brood en banketproducten. Daarom zal de functie als bakkerijmedewerker niet snel verdwijnen, ook niet als alles in de toekomst machinaal zou gebeuren. De bakkerijmedewerker is dan nog nodig om de machines te controleren. Er is over het algemeen veel werk te vinden als bakkerijmedewerker.
Feestelijke opening van bedrijf of event: 5 tips

De opening van jouw feest, event of bedrijf moet helemaal geweldig worden. Mensen moeten achteraf over de opening van jouw event of bedrijf zeggen: “dat was helemaal geweldig!”. De naam van jouw bedrijf of event moet blijven hangen en mensen moeten natuurlijk terugkomen. Maar hoe organiseer je nu zo’n feestelijke opening waar iedereen over praat? Lees hier vijf tips over het organiseren van een feestelijke opening van jouw event of bedrijf!

Waarom een feestelijke opening organiseren?
Als eerst moet je bedenken waarom je het feest wilt organiseren. Gaat het om een feestelijke opening van een bedrijf of winkel, wil je een (nieuw) product lanceren of ga je een evenement openen? Of je doet het voor je eigen business, of je bent gevraagd om een feestelijke opening te organiseren. Maar hoe start je nu precies?

Plan van aanpak
Als eerst is het belangrijk om een duidelijk en goed plan van aanpak. Hierin moet onder andere je begroting staan, en je draaiboek moet ook hierin vermeld staan.

Brainstormen
Ga eens goed zitten voor een brainstormsessie. Dit kan je doen met je vrienden, collega’s, medewerkers, klanten, familieleden enzovoort. Wanneer je met meerdere mensen bijeen zit om te brainstormen, kom je veel sneller op goede ideeën dan wanneer je in je eentje zou gaan zitten.
Leg aan de aanwezigen uit wat je wilt gaan organiseren, en waarom, en zeg dat je graag ook hun ideeën wilt horen over het organiseren van dé perfecte feestelijke opening. Schrijf alle ideeën die je hoort op.

Welke doelgroep moet er aangesproken worden?
Bij het organiseren van een feestelijke opening moet je goed rekening houden met de beoogde doelgroep. De opening van een kinderboerderij zal er heel anders uit komen te zien dan de opening van een autobedrijf. De opening van de kinderboerderij is gericht op (kleine) kinderen, terwijl het autobedrijf juist volwassenen die op zoek zijn naar een auto als doelgroep heeft.

Wie doet de officiële opening?

Wie moet het bedrijf of evenement officieel openen? Wil je dat een medewerker, de oprichter of de burgemeester van de stad dit gaat doen? Als je bedacht hebt wie je hiervoor wilt vragen, moet je ook nagaan of deze persoon dit wel wilt, en of deze daar tijd voor heeft. Hoe wil je dat het geopend wordt? Knipt die persoon echt een lint door, of zal er alleen geroepen worden “het is geopend!”?
Zorg er wel voor dat je dit ruim op tijd regelt. Zeker mensen met een drukke agenda, zoals de burgemeester of een BN’er, hebben tijd nodig om de opening in te plannen in hun agenda. Je moet al snel rekening houden met een tijd van minimaal 3 maanden voor de daadwerkelijke opening.

Zorg voor een origineel cadeau voor de officiële opening
Het is aangeraden om een leuk en origineel cadeau te regelen voor de persoon die de officiële opening doet. Hierbij maakt het niet uit of het de burgemeester, een BN’er, de eigenaar van de nieuwe winkel of een familielid is. Het leukst is om een origineel cadeau te kiezen, en geen standaardcadeau die altijd bij een opening wordt uitgereikt. Gaat het om een feestelijke opening van een kinderboerderij? Wat dacht je dan van bijvoorbeeld een luxe geitenkaas, of dat de persoon die opent een ‘kip’ gedoneerd krijgt? Bij de opening van een autobedrijf zou het waarschijnlijk leuk zijn om één van de auto’s die bij het bedrijf verkocht worden in model-variant cadeau te geen.

Zorg voor een geweldige opening!

Wil jij de bezoekers verrassen? Wil jij ook dat de opening een onvergetelijke dag wordt? Zorg dan voor een knaller van een opening. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een vuurwerkshow te organiseren (let op: hiervoor heb je vergunningen van de gemeente nodig!), maar je kan ook leuke oudhollandse spelletjes organiseren, een prijsvraag organiseren, enzovoort. Laat je fantasie de vrije loop!