woensdag 25 april 2012

Diagnose, prognose en behandeling


In het ideale geval komt men met behulp van de anamnese en het lichamelijk onderzoek tot één diagnose. In de praktijk echter zullen de anamnese en het lichamelijk onderzoek tot méérdere mogelijke diagnoses aanleiding geven. Hoesten bijvoorbeeld kan door verschillende ziekten worden veroorzaakt. De arts zal een rijtje moeten samenstellen met diagnoses, die bij een bepaalde patiënt het meest in aanmerking komen.

Diagnose, DD
Het opstellen van dit rijtje wordt het opstellen van de DD genoemd, waarbij DD staat voor Differentiaal Diagnose (ook wel Diferentiële Diagnose genoemd); eenvoudiger gezegd: als de anamnese en het lichamelijke onderzoek bij een bepaalde patiënt niet één, maar meerdere diagnoses mogelijk maken, zet deze diagnoses dan op een rij (opstellen DD), en probeer vervolgens met verder onderzoek te onderscheiden (differentiëren betekent immers: van elkaar onderscheiden) welke diagnose de juiste is. In het voorbeeld van het hoesten: stel dat het gaat om een zestigjarige man, die sinds zijn vijftiende één pakje sigaretten per dag rookt, en nu ook nog bloed blijkt op te hoesten, dan lijkt de diagnose longkanker het meest waarschijnlijk: de waarschijnlijkheids- of opnamediagnose is dan longkanker; longkanker staat dan in de DD op de eerste plaats.

Prognose
Met behulp van allerlei specialistische onderzoeken, kan meestal worden bepaald welke diagnose de juiste is, zodat een goede behandeling kan worden ingesteld, en er een voorspelling of prognose (Pro = voor; gnosis = kennis) over het ziektebeloop mogelijk is (hoe lang gaat de ziekte duren? is een volledige genezing mogelijk? hoe ernstig is het?).

Behandeling
De behandeling (therapie) kan zijn:
- causaal, dat wil zeggen gericht op de oorzaak van de ziekte (bijvoorbeeld penicilline bij longontsteking).
- symptomatisch, dat wil zeggen gericht op het symptoom (bijvoorbeeld pijnstillers bij botpijnen door uitzaaiingen van een kwaadaardig gezwel).

Er zijn verschillende soorten therapieën:
- medicamenteuze therapie
- chirurgische therapie
- radiotherapie
- fysische therapie (fysiotherapie)
- psychotherapie
- voorschrijven van een bepaalde leefwijze, bijvoorbeeld het volgen van een dieet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten