woensdag 25 april 2012

Dementie bij honden


De hond wordt, net als de mens, ouder. Met het ouder worden, kunnen er ook steeds meer lichamelijke en geestelijke gebreken ontstaan, waaronder dementie. Veel mensen weten niet dat honden ook dement kunnen worden. Lees in dit artikel alles over dementie bij honden.

Onderzoek

Verschillende wetenschappers en dierenartsen hebben onderzoek gedaan naar dementie bij honden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat maar liefst 50 tot 70 procent van de honden, ouder dan zeven jaar, één of meer van onderstaande gedragsveranderingen vertoont:
  • Een afgenomen oriëntatievermogen
  • Een ander slaappatroon
  • Onzindelijkheid
  • Verlatingsangst
  • Veranderde sociale contacten
  • Veranderde activiteiten
Als u deze lijst bekijkt, vraagt u zich ongetwijfeld af wat deze veranderingen precies inhouden en waardoor deze veroorzaakt worden. Hieronder zal worden uitgelegd hoe u dementie bij uw hond kunt herkennen en wat deze betekenen.

Een afgenomen oriëntatievermogen

Met een afgenomen oriëntatievermogen wordt bedoeld dat het oriëntatievermogen van uw hond begint af te nemen. De hond begint in dit geval regelmatig te dwalen. Als uw hond dwaalt, ziet dat eruit alsof de hond niet meer weet waar hij is, zelfs als de hond zich in huis bevindt. Als uw hond vastberaden opstaat uit zijn mand om ergens heen te gaan, bijvoorbeeld naar de keuken, weet uw hond bij aankomst niet meer waarom hij daar zou moeten zijn. Uw verwarde viervoeter zal verdwaasd kijken en is duidelijk vergeten dat hij naar de keuken gelopen was om te gaan drinken.
Maar, een afgenomen oriëntatievermogen is ook in andere situaties merkbaar. De hond kan bijvoorbeeld vergeten zijn aan welke kant de deur open gaat. Hij zal dan aan de kant van de scharnieren gaan zitten of staan, en niet aan de kant van de deurklink.
Als de hond in een verder stadium van dementie terecht is gekomen, zal de hond zijn huis vanaf de buitenkant niet meer herkennen. De kans is dan groot dat hij het huis voorbij loopt, simpelweg omdat hij het vergeten is dat hij daar woont. In dit stadium kan de hond ze ook letterlijk zien vliegen, de hond kijkt, gromt of blaft naar iets wat er helemaal niet is. Het vangen van onzichtbare dingen is ook een gedragsverandering die vaak wordt gezien bij honden die dement zijn.
Als de hond zeer diep in zijn dementie is vastgelopen, bestaat de kans dat het arme dier zich vastloopt in een hoek. Hij weet dan niet meer hoe hij zich moet omkeren en weglopen. De hond kan gaan janken omdat hij bang is en hulp nodig heeft.
Natuurlijk komen ook andere dwangmatige handelingen voor bij honden met een bepaalde vorm van dementie, maar deze zijn per hond verschillend.

‘Pups’

Als uw hond dement is, zal hij zich vaak anders gedragen dan vroeger. Dit wordt ook wel ‘pups’ genoemd: de honden gaan doordat zij dement zijn, terug naar hun kindertijd. Hoe de hond verandert van gedrag, is per stadia van dementie en per hond verschillend. Maar vaak wordt gezien dat de hond anders reageert op mensen, honden, andere diersoorten en zijn omgeving. Waar de ene dementerende hond zich meer zal terugtrekken, zal de andere hond juist meer genegenheid zoeken bij het gezin. Of de hond begroet zijn baas juist veel minder of juist veel uitbundiger dan dat ze voorheen gedaan zouden hebben.
Ook hier zal de hond, naarmate het dementieproces vordert, langzaam maar zeker achteruit gaan. Op een gegeven moment zal uw hond u en uw huisgenoten pas heel laat of zelfs niet meer herkennen. Omdat dit een vreemde gewaarwording is voor de hond, kan het zijn dat de hond angstig, bang, verlegen of agressief reageert. Straf u hond hier niet voor. Wanneer u uw hond straft, zal de verwarring voor hem alleen maar groter zijn. In plaats van boos worden, kunt u de hond beter geruststellen door op een zachte toon tegen hem te praten en door hem aan te halen.
Zoals al gezegd, gaan dementerende honden zich meer ‘kinds’ gedragen, daarmee wordt bedoeld dat het gedrag dat de hond vertoont meer op het gedrag van een kind (puppy) lijkt dan op het gedrag van een volwassen hond. Maar, ook hier is dit weer van hond tot hond verschillend. De ene hond zal juist meer gaan spelen, terwijl de andere hond van zich af snauwt als iets hen niet interesseert.
Waar u wel rekening mee dient te houden, is dat agressie van uw hond ook een medische oorzaak kan hebben die niet in verbinding staat met de dementie. Als uw hond agressief reageert of als het duidelijk is dat het dier pijn heeft, ga dan langs bij uw dierenarts. Het kan namelijk best zijn dat uw hond ergens pijn aan heeft, bijvoorbeeld aan zijn gewrichten.

Ongehoorzaam

Het kan soms lijken dat uw oudere hond ongehoorzaam is. In het geval van dementie gaat het helemaal niet om ongehoorzaamheid, de hond is simpelweg vergeten wat de commando’s betekenen. Dat ze een commando (bijvoorbeeld ‘zit’, ‘lig’, ‘af’) vergeten zijn, kan duiden op weigering. Indien uw hond dus niet luistert naar uw commando’s en u weet dat de hond dement is, straf uw trouwe viervoeter dan niet. Probeer uw hond te helpen door hem duidelijk te maken wat u bedoelt. Als u wilt dat de hond gaat zitten, kunt u het commando geven en daarbij zachte druk op de onderrug van de hond uitoefenen. Op dat moment zal de hond u prima begrijpen en zal hij gaan zitten.

Onzindelijkheid

Als u een oudere hond heeft, kan uw hond last krijgen van onzindelijkheid. Onzindelijkheid kan door de dementie veroorzaakt worden, maar bijvoorbeeld ook door medische oorzaken. Ga bij onzindelijkheid dus altijd naar uw dierenarts toe, om er zeker van te zijn dat het in dit geval veroorzaakt wordt door dementie, en niet door een of andere medische afwijking. Ook hier geldt dat u uw hond niet moet straffen voor onzindelijkheid, hij kan hier immers niets aan doen!

Paniek in de tent

Bij dementie vindt er een grote verandering in de hersenen plaats. Deze verandering zorgt er ook voor dat uw hond sneller angstig en paniekerig overkomt. Ook verlatingsangst is een bekend verschijnsel bij honden die dement zijn. Als uw hond angstig is of paniekerig overkomt, probeer de hond dan te kalmeren en gerust te stellen. Dit zal de hond goeddoen en de angst- of paniekaanval zal weer afnemen totdat de hond rustig is.

Afwijkend slaapritme

Een veel voorkomend verschijnsel bij dementerende honden is dat de hond het dag- en nachtritme omdraait. Overdag zal de hond dus meer slapen terwijl uw trouwe viervoeter in de nacht zal gaan spoken en dwalen. Een toegenomen onzekerheid die zij door de dementie krijgen, kan hiervan de oorzaak zijn, maar dat hoeft niet.

Van kwaad tot erger

De punten die hierboven genoemd zijn, zullen van kwaad tot erger worden. Dat wil zeggen dat uw hond niet van de ene op de andere dag zeer dement is, maar dat dit een proces is dat geleidelijk verloopt. Het proces kan zelfs meerdere jaren duren en is voor zowel de hond als het gezin waarin de hond leeft een zware belasting.

Ga altijd naar uw dierenarts

Veel bezitters van honden gaan met hun hond die dement is niet naar de dierenarts toe. Er wordt immers gedacht dat dit het ‘lot’ van de oudere hond is. Heel jammer, want als u met uw hond naar de dierenarts gaat, kan deze andere medische oorzaken uitsluiten of juist erkennen en de oorzaken behandelen. Namelijk, niet iedere hond wordt dement, maar wel zal iedere hond met het ouder worden meerdere gebreken krijgen.
Ook blijkt uit onderzoek dat dementie bij de hond behandelbaar is, terwijl dementie bij mensen en katten niet te behandelen is. Hoe eerder u met uw hond naar de dierenarts gaat als u denkt dat het om dementie gaat, hoe sneller de behandelingen gestart kunnen zijn. De behandelingen slaan namelijk het beste aan als de hond zo snel mogelijk behandeld wordt, en niet wanneer uw hond al langere tijd dement is.
De behandeling van dementie bij de hond is van een groot belang, voor zowel de hond als voor uzelf. U heeft namelijk nog steeds de hond die het meest lijkt op de hond die u al die jaren al kent, en de hond zal minder verward en angstig zijn, omdat de ziekte dan minder snel zal gaan verlopen. Uw hond is dus geruster en zal lekkerder in zijn vel zitten!

Hoe ga je om met een demente hond?

Er zijn verschillende manieren en tips om met een demente hond om te gaan. Ik heb deze voor u uitgezocht.
  • Structuur. Een dementerende hond heeft een grote behoefte aan structuur. Grote (en zelfs kleine!) veranderingen kunnen hem behoorlijk van streek maken. Het is dus belangrijk om de leefomgeving van uw demente viervoeter niet te vaak te  veranderen. Ook is het belangrijk om een strak uitlaat- en voerschema aan te houden. Voer de hond bijvoorbeeld altijd om 08.00 uur en om 18.00 uur en laat de hond op een aantal vaste tijdstippen per dag uit. Op deze manier zal de hond zich minder gestressd voelen en zal hij weten wat hem ongeveer te wachten staat. De hond went immers aan het vaste schema.
  • Stimulatie. Naast het feit dat de hond belang heeft bij structuur, heeft de hond ook stimulatie nodig. Stimuleer de hond lichamelijk en geestelijk door bijvoorbeeld met hem te gaan spelen. Het is ook verstandig om dagelijks voor 10 of 15 minuten (in kleinere stukken verdeeld over de dag) de commando’s die hij geleerd heeft met hem door te nemen. Op deze manier zullen de commando’s nog fris in zijn geheugen blijven en zal hij ze minder snel vergeten.
  • Slaapritme. Als uw demente hond het slaapritme heeft omgegooid, is het verstandig om vooral ’s avonds veel met de hond te ondernemen. Ga in de avonduren flink met hem spelen en maak voor u naar bed gaat de langste wandeling van de dag. Op deze manier zorgt u ervoor dat de hond ’s avonds het meest moe is, waardoor hij in de nacht gemakkelijker zal slapen.
  • Geef uw hond liefde! Voor de dementerende hond is het van groot belang als u het dier met liefde omringt. Een demente hond kan namelijk onzeker worden en is sneller angstig. Het is niet de bedoeling dit angstige of onzekere gedrag te belonen omdat u hem zielig vindt, maar zorg dat u zijn beste vriend bent. Probeer de hond, waar mogelijk, zelfvertrouwen te geven en een extra knuffel voor uw trouwe viervoeter is nooit weggenomen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten