woensdag 25 april 2012

De band tussen paard en mens

Een paard dat wij verzorgen en waaraan wij tijd besteden herkent ons. Hij geeft ons tal van tekenen waaruit wij kunnen afleiden dat hij blij is om ons te zien. Tussen mens en paard kan een hele rijke relatie ontstaan, mits men nooit vergeet dat het paard bepaalde behoeften heeft ... en gaven die eigen zijn aan de soort. In dit artikel staat de band tussen paard en mens uitvoerig beschreven.

Ethologie: de leer van het gedrag van het dier
De afgelopen jaren heeft onze kennis over het paard enorme vooruitgang geboekt. Dankzij ethologisch onderzoek ontstond de ethologische africhting: deze houdt rekening met de fysieke en psychische behoeften van het paard. Tegenwoordig erkent men dat het paard lichamelijk en geestelijk kan lijden en dat hij in staat is emoties te voelen. Het is moeilijk nog verder te gaan, want er zijn geen wetenschappelijke middelen om de gevoelens van paarden te meten. Toch weet de ruiter, die van zijn paard houdt en die tijd en aandacht aan hem besteedt, dat er tussen hem en zijn paard een bijzondere band bestaat.

Alleen op de wereld
Het paard brengt over het algemeen 23 uur in de stal door, met de muren ervan, een voerbak en stalstro als universum. Zijn ruiter komt een uurtje per dag rijden en heeft niet altijd tijd om hem zelf te verzorgen. Onder deze omstandigheden kan er niet gemakkelijk een goede band tussen ruiter en paard ontstaan en de ruiter kent het paard dat hij berijdt nauwelijks. Kinderen en paarden kunnen het vaak goed met elkaar vinden. Het kind ziet hem niet als gebruiksobject en geeft onbevangen uiting aan zijn behoefte om fijne momenten met hem te delen en met hem te spelen.

Hij heeft behoefte aan aanwezigheid
Veel ruiters weten niet hoezeer het paard dat op stal staat of alleen in het land leeft behoefte heeft aan hun aanwezigheid. Vergelijken we het leven van een tam paard met dat van een hond, dan zult u begrijpen hoe de relatie tussen het paard en zijn meester verbeterd zou kunnen worden. De hond is praktisch een lid van het gezin. We spelen met hem, laten hem uit. Gewoon door tussen de mensen te leven, begrijpt hij tal van woorden of heeft woordverbanden geleerd en is opgewassen tegen zeer uiteenlopende situaties.

De liefde gaat door de maag...
Voor de kleine zoogdieren is de zogende moeder een factor van cruciale betekenis. Een veulen dat wees is en met de fles wordt grootgebracht zal een eeuwigdurende band hebben met degene die hem heeft grootgebracht. Daarentegen zal een volwassen paard niet perse zijn genegenheid geven aan degene die hem voedt.

Fijne momenten samen delen
Om een goede band met een paard te ontwikkelen, is een uur rijden per dag niet voldoende. Veel paarden vinden het prettig om verzorgd te worden, als deze momenten zich in een prettige sfeer van samenzijn afspelen. Daarom ishet zo belangrijk dat een ruiter voor en na het rijden zijn paard zelf verzorgt.

Het belang van spelen met je paard
De behoefte aan spelen is voor een paard bijna van even vitaal belang als de behoefte aan eten of rennen. Helaas wordt dit vaak over het hoofd gezien en zal het paard zich moeten zien te amuseren met de deurklink of zijn likblok. Niets zal de band tussen u en uw paard zo bevorderen als de speelse momenten die u samen doorbrengt. Neem hem geregeld aan de hand mee naar buiten en geef hem de gelegenheid aan zaken die zijn belangstelling wekken te snuffelen, ernaar toe te gaan en, zo mogelijk, ermee te spelen. Laat hem geregeld loslopen in de manege of op het oefenterein. Als hij zijn behoefte aan bewegen bevredigd heeft, probeer dan spelletjes met hem te ontwikkelen. Als u uw paard verzorgt of als u hem gezelschap houdt, laat hem dan aan u zitten, aan het materiaal ruiken of ga een beetje met een borstel of hoevenkrabber spelen. Geef zijn belangstelling voor alles wat u doet, of wat u in uw hand houdt, de ruimte. Zodoende bevredigt u zijn natuurlijke nieuwsgierigheid en intelligentie, en zult u met hem een hechte band van vertrouwen en genegenheid ontwikkelen.

Het begrip plezier
Hoe vaker het paard plezier aan uw gezelschap beleeft, hoe blijer hij zal zijn u weer te zien. Om ervoor te zorgen dat de trainingen geen corvee worden, moet u hem veel pauzes gunnen. Hij moet dan los kunnen lopen, een beetje kunnen grazen, met water kunnen spelen en naar andere paarden kunnen kijken.

Liefde moet van twee kanten komen

U wilt dat uw paard u kent, u herkent en u begrijpt? Dan moet u wel weten dat liefde van twee kanten moet komen! Probeer dan ook die honderden tekens te ontdekken waaruit zijn taal bestaat. Schat zijn mogelijkheden en zijn beperkingen in. Ga geregeld bij uzelf te rade. Een paard dat aan zijn meester gehecht is, wil hem alleen maar plezier doen. Als hij weigert te gehoorzamen, komt dat wellicht omdat uw bevel niet duidelijk geformuleerd is. Hoe dan ook, welke de genegenheid die u paard jegens u ook tentoonspreidt, verlies nooit uit het oog dat hij niet in staat is te voelen zoals een mens dat doet. Het is en blijft een paard!

Vertrouwen en intelligentie stimuleren

Hem even vlug poetsen alvorens het zadel in te gaan is niet voldoende. Praat met uw paard, aai hem, en intensiveer de wederzijdse contacten. Uw paard en u zullen elkaar goed leren kennen. Dit wederzijdse begrip zal zijn weerslag vinden in de training en de bevrediging die u er allebei uit zult halen. Of het paard nou in de wei of op stal staat, probeer zo veel mogelijk bij hem te zijn. Ga bijvoorbeeld naast hem zitten met een boek of spel of babbel wat met een vriend in zijn nabijheid. Hij zal uw gezelschap zeer op prijs stellen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten