woensdag 25 april 2012

Paardrijden: pirouette en halve pirouette

De pirouette in galop is een van de fascinerendste dresuuroefeningen. Het is voor het paard zo'n moeilijke oefening dat ze zelden met de gehele vereiste gratie wordt uitgevoerd. Het paard dat haar met lichtheid uitvoert lijkt werkelijk te spotten met de wetten van de zwaartekracht...

Uiterlijk teken van dresuur
De pirouette in galop, de vrucht van jarenlange geduldige dresuurtraining, is niet bij ieder paard mogelijk. Het is een van de oefeningen die het beste getuigen van een volmaakte training van de combinatie ruiter-paard. In de pirouette in galop markeert het paard iedere galopinzet door rond zijn achterbinnenbeen te draaien. Dit been wordt opgetild en neergezet volgens het ritme van de galop, terwijl het op een en dezelfde plek blijft. Het paard lijkt om een as te draaien. De pirouette in galop behoort tot de hoge dressuur, die maar voor een enkeling is weggelegd.

Definitie
De pirouette is een oefening waarbij de voorhand een cirkel om de achterhand heen maakt, het is de bedoeling dat de achterhand zoveel mogelijk op één plaats blijft. Het is een om de heupen uitgevoerde cirkel door een perfect verzameld paard. Het binnenachterbeen - het rechterachterbeen in een pirouette naar rechts, het linkerachterbeen in een pirouette naar links - heft zich op en wordt neergezet volgens de tempi van de gang, maar komt altijd op dezelfde plek neer. Werk bij het maken van een pirouette met een spiegel, verzeker u er namelijk van dat het achterbeen niet op de grond blijft staan, maar bij iedere pas wordt opgetild en neergezet. Hieronder volgen de stappen om een pirouette naar rechts uit te voeren:

Stap 1
Het paard arriveert in galop op de middenlijn. Zijn gang is verzameld, zijn houding opgericht. De amazone plaatst het paard rechts in een flauwe buiging. Het paard buigt zich rond het bij de singel actieve rechterbeen.

Stap 2
De linkerteugel duwt de schouders naar rechts, terwijl het linkerbuitenbeen zich vastzet en iedere verplaatsing van de heupen naar buiten blokkeert. De handen bieden een lichte weerstand om het paard de aard van de 'verplaatsing' duidelijk te maken, namelijk op dezelfde plaats.

Stap 3
De amazone brengt haar blik en gewicht naar rechts. Het gewicht van het paard is sterk op de achterhand overgebracht. Hier ziet men de inspanning die door de spieren van het kruis, de dijen en de flanken worden geproduceerd. De lichte voorhand lijkt te dansen.

Stap 4
Het paard heeft een perfecte houding. De hand van de amazone, licht en op de achtergrond, behoudt een zacht contact met de mond van het paard, dat de oefening zelf lijkt uit te voeren. De verplaatsing van de schouders is soepel en ruim, het rechterachterbeen verplaatst zich niet.

Stap 5
De overgang tussen de laatste pas van de pirouette en het hervatten van de voorwaartse beweging is vrij delicaat. De amazone kijkt recht vooruit en is in haar handen en haar hele lichaam ontspannen. Het paard gaat ogenblikkelijk recht vooruit in een vlekkeloos evenwicht.

Loop niet te hard van stapel
Ga stukje bij beetje een stapje verder. U kunt beter een mooie wending om de achterhand maken dan een lelijke pirouette. Werk aan de impuls en aan lichtheid. Dressuuroefeningen zijn geen doel op zichzelf, maar het resultaat en de uitdrukking van een goede training.

Voor hoge dresuur, een specifiek paard
Voor de pirouette is echt een paard nodig dat heel veel aanleg heeft voor dressuur. Niet alle paarden, zelfs niet die een hoog dresuurniveau bereiken, zijn in staat een mooie pirouette in galop uit te voeren.

Ritmisch en licht
Men begint de pirouette te trainen als men al een hoog niveau van dressuur bereikt heeft. Deze oefening wordt getraind met een verzameld, ritmisch en licht paard. Ze vereist balans, behendigheid en kracht. Om een pirouette, licht en vloeiend als een dans, uit te voeren, moet het paard zijn voorhand volledig ontlasten. Daarvoor moet hij over een aanzienlijke kracht in zijn achterhand beschikken.

Fouten die voorkomen moeten worden
Een paard dat zijn cadans verliest en een pirouette uitvoert met een wankelend evenwicht, of dat de ondersteuning van de voorhand verliest en op de hand van de ruiter steunt wordt streng door de jury gestraft. Ook een paard dat zich opzij werpt of zijn twee achterbenen tegelijk neerzet kan strafpunten verwachten.

Hoe bereid je een pirouette voor
De eerste fase naar een pirouette bestaat uit het trainen van de wending om de achterhand. Men begint de oefening met het oefenen van travers op halve voltes op een steeds kleinere diameter. Zodoende komt men geleidelijk aan bij de wending om de achterhand. In eerste instantie moet men het binnenachterbeen een hele kleine cirkel laten beschrijven (diameter van 0.50 tot 1 meter) om iedere achterwaartse beweging die op de impuls inwerkt te voorkomen, wat de dressuur van het paard zou vervormen. Als het paard in het nauw gedreven wordt, breng hem dan voorwaarts en hetvat het werk in een eerdere fase. Een paard dat op het bit leunt, ondersteunt zich niet voldoende. Begin dan ook opnieuw in een voorgaande fase.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten