woensdag 2 mei 2012

Wat is een aandoening


Een aandoening is simpel gezegd een afwijking van de gezonde toestand van het lichaam en/of de geest. Een aandoening staat niet op zichzelf, het is namelijk een overkoepelend begrip voor een verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps letsels en enkele vormen van RSI. In dit artikel leest u alles over aandoeningen.

Aandoeningen, oorzaken en symptomen

Wanneer men het over aandoeningen heeft, kan men onderscheid maken tussen oorzaak of oorzaken en symptomen. In deze tekst zal uitgelegd worden wat er bedoeld wordt met de oorzaken en symptomen van aandoeningen.

Oorzaken van aandoeningen

Aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door meerdere dingen, namelijk:
  • Ziekte. Een ziekte is een pathologie met een verloop (proces genaamd), welke endogeen is, of door (micro-)organismen of prionen veroorzaakt wordt.
  • Trauma. Met trauma wordt het letsel met een verloop bedoeld. Het letsel moet in dit geval veroorzaakt worden door een exogene impact met beschadiging, hierbij maakt het niet uit of het om lichamelijk of psychisch letsel gaat. Er kan een trauma ontstaan door bijvoorbeeld een auto-ongeluk, maar ook het verliezen van een dierbare kan een trauma veroorzaken.
  • RSI. Onder RSI verstaan wij een niet traumatisch letsel met verloop. Dit letsel wordt veroorzaakt door overmatige belasting.
  • Handicap. Met een handicap wordt een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder (of met onvoldoende) mogelijkheid om de functie te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak bedoeld.
  • Stigma. Een stigma is een pathologie zonder verloop en zonder functieverlies. Voorbeelden hiervan zijn albinisme, een moedervlek en een litteken. Ook een Siamese tweeling valt onder stigma.

Symptomen van aandoeningen

Bij een aandoening komen ook symptomen voor. Een symptoom is doorgaans waarneembaar als afwijking van ‘het gezonde’. De waarneming kan klinisch gebeuren. Dit wil zeggen dat het vastgesteld kan worden zonder hulpmiddelen, of met eenvoudige hulpmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over buikpijn of een brandwond. De buikpijn kan aangegeven worden, en de arts kan naar aanleiding van het verhaal van de patiënt bevestigen dat het hier om buikpijn gaat. Bij brandwonden is het symptoom bijvoorbeeld roodheid, een blaar of verbrand weefsel. Dit kan de arts ook bevestigen zonder het gebruik van hulpmiddelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten