woensdag 2 mei 2012

Alles over de hartinfarct


Een hartinfarct (ook wel myocardinfarct of hartaanval genoemd) is simpel gezegd het afsterven van een deel van de hartspier. In dit artikel leest u alles over een hartinfarct. Of het nou gaat om de symptomen, de risicofactoren, de complicaties of de behandeling van een hartinfarct.

Wat is een hartinfarct (hartaanval)

Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af door onderbreking van de bloedtoevoe door de kransslagaderen. Door deze verminderde of onderbroken bloedtoevoer kunnen hartfalen ontstaan, afsterving van de hartspier en/of levensbedreigende ritmestoornissen. Doorgaans ontstaat een hartinfarct doordat zich in de kransslagader een bloedstolsel vormt ter hoogte van een atherosclerotische plaque. Dit bloedstolsel zorgt ervoor dat de toevoer van bloed geheel wordt afgesneden. Natuurlijk zijn er ook nog andere oorzaken van een hartinfarct te benoemen. Deze worden echter niet in het artikel behandeld doordat deze zeer zeldzaam zijn.

Symptomen van een hartinfarct (hartaanval, myocardinfarct)

Er zijn meerdere symptomen die typisch zijn voor een hartinfarct. Hierbij moet wel vermeld worden dat wanneer u één of meer van deze onderstaande symptomen heeft, het niet persé hoeft te zijn dat u een hartinfarct heeft.

Wij, de auteurs van dit artikel, raden u aan altijd contact op te nemen met een arts als u lijdt aan één of meer van onderstaande symptomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw lichaam en/of hart. De verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid ligt volledig in uw handen.

De meest voorkomende symptomen bij een hartinfarct (kunnen) zijn:
 • Een zware, drukkende pijn midden achter het borstbeen (deze zware drukkende pijn straalt in enkele gevallen uit naar kaken, schouders en/of armen)
 • Een beklemmend, drukkend of benauwend gevoel (pijn) op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de kaak, armen, schouders (voornamelijk de linkerschouder) en/of de rug. De pijn die een persoon ervaart is hevig, maar vrij constant.
 • De pijn houdt lang aan, meestal meer dan vijf minuten
 • Zweten
 • Bleekheid
 • Misselijkheid
 • Braken.

Behandeling van een acute hartinfarct

Zeker in het geval van een acute hartinfarct is het van zeer groot belang dat deze persoon met spoed naar een ziekenhuis wordt vervoerd. Door middel van dotteren van de kransader of kransaderen kan de verstopping opgeheven worden en is het hart in staat weer de normale hoeveelheid bloed en zuurstof door het lichaam te vervoeren. De grootte van de (onherstelbare) schade aan de hartspier hangt af van de tijd die het hart geen bloed door kon pompen. Hoe sneller iemand gedotterd wordt (de 'blokkade' wordt dus opgeheven), hoe minder schade er is aan het hart.

Vroeger behandelde men een hartinfarct door middel van het geven van medicatie die stolsels oplossen. Deze methode werd trombolyse genoemd. Het doel van deze medicatie is het verdunnen van het bloed, die de kans groter maakt dat het stolsel in de kransader oplost en de blokkade middels deze weg opheft. Enkele voorbeelden van dit type medicatie zijn streptokinase en alteplase.

De 'medicinale-methode' is bij hartinfarcten bijna geheel van het toneel verdwenen doordat uit grote internationale studies is gebleken dat de procedure met het dotteren veiliger en tevens effectiever is. Voorwaarde hiervan is wel dat een persoon met een acute hartinfarct binnen anderhalf uur op de tafel moet liggen om een dotter-procedure te ondergaan.

Complicaties die voor kunnen komen na een hartinfarct

Er zijn verschillende (en ook zeer uiteenlopende) complicaties mogelijk bij een hartinfarct. Hieronder heb ik voor u getracht de meest voorkomende complicaties te beschrijven.
 • Ventrikelfibrilleren: Een persoon die lijdt aan een acuut hartinfarct kan hierdoor bewusteloos raken. De bewusteloosheid treedt op door het uitvallen van de pompfunctie van het hart. De oorzaak hiervan is meestal een ritmestoornis (ventrikelfibrilleren). Deze persoon kan gered worden als omstanders alert reageren en eerste hulp verlenen in de vorm van reanimatie (hartmassage en kunstmatige beademing). Tegenwoordig zijn op vele plekken ook AED apparaten te vinden die het hart, indien nodig, stroomschokken toedient. Bij iemand die bewusteloos is geraakt door een acuut hartinfarct treedt na ongeveer vijf minuten een onherstelbare hersenbeschadiging op en treedt de dood in na ongeveer tien minuten.
 • Hartfalen: Wanneer de hartspier schade heeft opgelopen door de acute hartinfarct en deze schade groot is, ontstaan in veel gevallen hartfalen. Wanneer deze schade dermate groot is (dit geldt echter alleen voor een zeer ernstige beschadiging aan de hartspier) kan een persoon overlijden. Maar door het hartinfarct kan deze persoon ook last krijgen van chronische hartfalen.
 • Kleplijden: Wanneer men een acuut hartinfarct in de achterwand van het hart krijgt, kan dit leiden tot een mitraliskleplekkage. De mitralisklep opent zich wennaar de papillairspieren zich samentrekken. De achterste papillairspier is bevestigd aan de achterwand van het hart. Wanneer door het hartinfarct de achterwand van het hart deels of geheel beschadigd is geraakt, kan het beschadigde gedeelte niet meer samentrekken en blijft de mitralisklep (deels of geheel) openstaan. Het open blijven staan van de mitralisklep heeft lekkage tot gevolg.
 • Papillairspier ruptuur: Bij een achterwand hartinfarct die zeer hevig is kunnen één of meer van de papillairspieren volledig afscheuren die ervoor zorgen dat er een zeer ernstig mitraliskleplekkage ontstaat. Dit komt echter weinig voor, maar is wel heel schadelijk voor het lichaam. Deze complicatie treedt doorgaans tussen de 2 en 6 dagen na het hartinfarct op en heeft een sterftekans van ongeveer 80%.
 • Vrije Wand Ruptuur: Net als bij de papillairspierruptuur (zie hierboven) kan bij de vrije wand ruptuur het hartspierweefsel van de linkerkamer scheuren. Wanneer het hartspierweefsel van de linkerkamer gescheurd is, krijgt het bloed de kans om naar het stugge hartzakje rond het hart te stromen. Ook deze complicatie treedt doorgaans tussen de 2 en 6 dagen na het hartinfarct op. De scheur ontstaat meestal op de overgang van het afgestorven weefsel naar het vitale weefsel. Wanneer deze complicatie optreedt, kenmerkt zich dit doordat de persoon vanuit het niets (acuut) hevige pijn op de borst ervaart. Binnen enkele seconden tot minuten na de start van deze acute pijn op de borst treedt de bewusteloosheid in en zal de persoon sterven. Wanneer men lijdt aan deze complicatie (vrije wand ruptuur) heeft men weinig kans tot overleven, het sterftecijfer bij deze complicatie ligt namelijk tussen de 90 en 98%.
 • Ventrikelseptumpruptuur: Een scheur in het hartweefsel kan ook ontstaan in het spierweefselschot tussen de rechterkamer en linkerkamer van het hart. Deze complicatie is te herkennen aan de acute en plotselinge daling van de bloeddruk, een verhoogde hartslag en tekenen van acuut rechtszijdig hartfalen. Net als bij de papillairspier ruptuur en de vrije wand ruptuur heeft deze complicatie doorgaans ook een slechte prognose. In enkele gevallen is het zinvol om een spoedoperatie uit te voeren. Sterftecijfer bij ventrikelseptumpruptuur ligt rond de 70 - 80%.
 • Dressler Syndroom: Bij een ernstig (groot) hartinfarct is er het risico dat het hartzakje (pericard) rondom het hart ontstoken raakt. In medische termen wordt dit (steriele) pericarditis genoemd. De meest genoemde symptomen van het Dressler Syndroom zijn pijnklachten, koorts, vocht rond het hart. Doorgaans verdwijnt deze complicatie op den duur vanzelf, maar kan ook chronisch zijn, waardoor er keer na keer vocht rond het hart zal ontstaan. Wanneer het van chronische aard is, zal er door middel van een punctie of een operatie vocht verwijderd moeten worden.

Risicofactoren voor een hartinfarct

Er zijn enkele factoren die het risico op een hartinfarct (hartaanval) verhogen of kunnen verhogen. Deze risicofactoren zijn:
 • Het mannelijk geslacht
 • Een hoge leeftijd
 • Wanneer een persoon lijdt aan ischemische hartklachten
 • Wanneer er in een familie (de eerste lijn, dus ouders, broers/zussen, kinderen) vaatlijden voorkomen
 • Suikerziekte
 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterol
 • Roken
 • Alcoholmisbruik
 • Weinig beweging
 • Ongezond voedsel nuttigen
 • Overgewicht (obesitas, adipositas)
 • Lichamelijke en/of psychische stress.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten