woensdag 2 mei 2012

Verzorgen van een drachtige merrie


Als je deze tekst leest is jouw paard hoogstwaarschijnlijk drachtig, of een paard in jouw omgeving. Wanneer je paard zwanger is, is het een groot feest. Waarschijnlijk niet wachten tot het moment aanbreekt dat het veulen geboren wordt. Maar ook tijdens de zwangerschap van je paard moet je op veel dingen letten, dat zal hieronder uitgelegd worden.

De drachtige merrie

Wanneer een merrie bevrucht is, duurt het nog elf maanden voordat het veulen geboren wordt. Tijdens deze periode zal er in de buik van de merrie een veulen groeien. Ondanks dat er in het begin van de zwangerschap niets of nauwelijks iets te merken is aan de merrie, verandert er toch een hoop. Pas vanaf de achtste maand van haar dracht kan je duidelijk zien dat zij een veulen draagt.

Hoe zie ik of mijn merrie drachtig is?

Als jij jouw merrie goed kent, weet jij precies wanneer zij hengstig is. Ook zal je dan de kenmerken van hengstigheid herkennen. Wanneer de merrie tijdens haar hengstigheid gedekt wordt, zal de hengstigheid per direct stoppen. Wanneer je na een dekking twijfelt of de merrie nog hengstig is, kan je haar in de buurt van een hengst laten komen. Is zij agressief naar de hengst toe (ze duwt hem ruw weg of zij wilt uithalen met haar achterbenen) dan is zij hoogstwaarschijnlijk bevrucht en dus zwanger. Bij paarden kan er in het begin van de zwangerschap veel fout gaan en kan er een abortus intreden. Wanneer je merrie na ongeveer twintig dagen (na de laatste dekking) niet meer hengstig wordt, is de kans groot dat er over elf maanden een nieuw veulen geboren wordt.

Het laten maken van een echo

Wanneer jouw merrie drachtig is, of je denkt dat ze dracht is, kan je na 2,5 week een echo laten maken. Tussen de vijftiende en de zeventiende dag van de dracht kan het embryo namelijk door middel van een echo gezien worden. Ook kan er in dit stadium al vastgesteld worden of er sprake is van een tweeling. Er moet wel gezegd worden dat een tweelingzwangerschap bij paarden zeer weinig voorkomt. Mocht jouw merrie wel drachtig zijn van een tweeling, moet je er goed bij stilstaan dat maar een heel klein deel van de tweelingen overleeft.
Ook al wordt de dracht van de merrie tijdens deze echo bevestigd, kan het nog zijn dat zij niet drachtig is. Na anderhalve maand (45 dagen) kan er via een urineonderzoek of een bloedonderzoek vastgesteld worden of de merrie ook daadwerkelijk drachtig is. Als er tijdens de echo geconstateerd is dat de merrie drachtig is, kan het urineonderzoek uitwijzen dat de merrie niet drachtig is. Als dit het geval is, dan heeft zij in de tussenperiode een miskraam gehad.

Mijn merrie vloeit

Net als bij een menselijke zwangerschap zijn de eerste maanden van de zwangerschap bij paarden zeer riskant. Tijdens de eerste twintig dagen heeft de merrie de grootste kans op een miskraam.Tot aan de derde maand van de dracht is de kans op een miskraam ook nog redelijk groot. Wanneer de merrie hengstig wordt, zal dit betekenen dat de merrie haar veulen verloren heeft. Het plaatsvinden van een miskraam bij paarden wordt ‘vloeien’ genoemd.

Zal mijn merrie veranderen tijdens de dracht?

Een vraag die waarschijnlijk door je hoofd spookt als je merrie drachtig is, is of zij zal veranderen. Tijdens de eerste maanden van de dracht zal je aan het uiterlijk van het dier nauwelijks iets merken. Het kan zelfs voorkomen dat jouw merrie drachtig is, maar dat jij dat zelf niet weet. Als de merrie acht maanden drachtig is, zal haar uiterlijk zeer snel veranderen. Vanaf deze periode zal het veulen zeer snel groeien. In de achtste maand van de dracht zal het veulen tussen de tien en de achttien kilo wegen en bij de geboorte al tussen de 38 en de 55 kilo. Je ziet dus dat het veulen tussen de 28 en de 45 kilo aan zal komen in de laatste vier maanden van de dracht.
In de laatste vier maanden zal iedereen aan de merrie kunnen zien dat zij drachtig is. Haar flanken zullen een enorme omvang bereiken. Doordat er zoveel gewicht in de buik aanwezig is, zal de rug van de merrie hol worden.

Mag ik met mijn drachtige merrie werken?

Wanneer jouw merrie drachtig is, mag je tot de zesde maand van haar dracht gewoon met haar werken. Natuurlijk moet je er wel rekening mee houden dat je merrie veel sneller moe is, en dat je de training aan haar toestand moet aanpassen. Zorg er dus voor dat de training minder zwaar is en minder lang. Het is beter om een uur met haar te gaan stappen dan dat je een half uur aan het draven of galopperen bent.
Als jouw merrie zes maanden drachtig is, kan je haar niet meer berijden. Zij moet haar rust nu echt krijgen. Wel is het belangrijk dat je merrie nog steeds voldoende beweging krijgt. Dit kan je doen door met haar te gaan wandelen in de buitenlucht. Ook kan je met haar werken aan de longe, hierbij moet je er wel op letten dat zij op vlak terrein loopt. Probeer het transport zoveel mogelijk te vermijden, net als handelingen die veel stress kunnen veroorzaken bij jouw merrie.
Wanneer je merrie acht maanden drachtig is, zal zij zich in de wei het prettigst voelen. Beschik je niet over een weide, dan moet je ervoor zorgen dat zij elke dag voldoende beweging krijgt. Met voldoende beweging moet je toch al gauw gaan denken aan een paar uur wandelen aan de hand. Omdat de merrie steeds meer moeite krijgt met bewegen (door het breder worden van haar flanken) en doordat zij veel meer gewicht met zich mee moet dragen, moet je haar niet te veel belasten. Ze heeft het verdiend dat zij nu lekker mag gaan genieten en rusten, zonder dat zij moet werken.

De weide

Als jouw merrie in de laatste maanden van haar zwangerschap zit, (grofweg vanaf de achtste maand) is het verstandig om haar in de wei te zetten. Als jouw merrie altijd op stal heeft gestaan, laat je haar geleidelijk aan wennen aan de wei en aan de paarden die op de wei staan. Het is verstandig om haar eerst een paar uur per week in de weide zetten, daarna een paar dagen in de week, en vervolgens de gehele week. Zorg er ook voor dat in deze periode haar hoefijzers verwijderd worden, maar haar hoeven moeten nog steeds verzorgd worden!
Wanneer het ’s avonds of ’s nachts te koud is om buiten te staan, haal je merrie dan binnen zodat ze de nacht kan doorbrengen in de warme stal.

Heeft mijn merrie extra voer nodig?

Wanneer jouw merrie drachtig is, zal haar voedingspatroon in het begin alleen veranderen omdat zij minder actief is. Wanneer zij het veulen al een langere periode in haar buik draagt (vanaf acht maanden) heeft het veulen heel veel voeding nodig. Dat betekent dat de merrie ook voeding nodig heeft met extra mineralen en dergelijke. Zorg er ook voor dat zij tijdens haar zwangerschap een liksteen tot haar beschikking heeft. Wanneer de merrie acht maanden drachtig is, zal het aantal porties voer aanzienlijk gewijzigd moeten worden. Dit omdat het veulen vanaf deze maand dagelijks 500 tot 1000 gram gewicht aan de merrie onttrekt. Zoals je waarschijnlijk wel zult begrijpen, heeft de merrie dus behoefte aan meer en rijker voedsel. Ook worden extra mineralen en sporenelementen aanbevolen. Echter, zorg ervoor dat je je merrie niet té veel voeding geeft, dit kan namelijk zeer ernstige gevolgen hebben voor haar en voor het veulen. De dierenarts ziet liever een veulen dat iets aan de lichte kant is, dan een veulen dat te dik is (een dik veulen zorgt doorgaans voor een bevalling met véél problemen!).

Vraag om raad!

Zeker wanneer je weinig tot geen ervaring hebt met drachtige merries en veulens, is het raadzaam om advies te vragen aan je dierenarts. Ook kan je advies inwinnen bij een ervaren fokker. De dierenarts of de fokker kan jou namelijk veel vertellen over de dracht en bevalling bij paarden, en waar je op moet letten.

Moet mijn merrie bevallen?

Er is een aantal tekenen die erop kunnen wijzen dat de merrie moet bevallen. In de twee weken die voorafgaan aan de bevalling, zullen de uiers van de merrie flink opzwellen. Dit komt omdat de uiers in deze periode gevuld worden met biest, de melk die het veulen de eerste dagen na zijn geboorte te drinken krijgt. Ook zal de merrie in de dagen voor de bevalling onrustig worden. Zij zal proberen een goede plaats te vinden om te bevallen van haar veulen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten