maandag 3 augustus 2015

144 het telefoonnummer van de dierenpolitie

15 november 2011 was in Nederland een belangrijke dag. Het telefoonnummer 144, Red een Dier werd officieel geopend voor mensen die een dier in nood willen helpen. Januari 2012 ging de campagne van start om 144 onder de Nederlandse bevolking bekend te maken.

Wat is 144 Red een Dier?
De Nederlandse overheid heeft het (telefoon)nummer 144 Red een Dier in het leven geroepen. Het is een telefoonnummer die gebeld kan worden wanneer er een dier in nood is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een hond die in een hete auto opgesloten zit, een eend die verstrikt zit in een visnet of een koe die in de sloot is beland. Voor elk dier dat in nood verkeert, kan 144 gebeld worden.

Het telefoonnummer 144 is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), en de telefoontjes worden beoordeeld door een team politiemensen die hier speciaal voor is opgeleid. Zodoende kunnen dieren vaak gered worden, doordat plaatselijke politiekorpsen snel in actie kunnen komen bij dierenleed.

144 Red een Dier is dan ook in het leven geroepen zodat dierenleed effectief kan worden opgevolgd, niet alleen door politiemensen, maar ook door handhavers en andere hulpverleners, zoals brandweermensen.

144: een hardere aanpak van dierenleed
144 Red een Dier zorgt ervoor dat dierenmishandeling, waaronder ook verwaarlozing van dieren, steviger kan worden aangepakt. Meerdere onderzoeken en enquêtes hebben uitgewezen dat de meeste Nederlanders van mening zijn dat er te weinig wordt gedaan aan dierenleed en dat de opgelegde straffen aan daders veel te laag of te soft zijn. In samenwerking met 144 Red een Dier wordt hier wat aan gedaan. Niet alleen is het mogelijk om sneller te reageren op meldingen van dierenleed en eventueel erger te voorkomen, maar ook zal het OM (openbaar ministerie) de strafeisen verhogen.

144 Red een Dier bellen: wat gebeurt er bij acuut dierenleed?
Al sinds de opening zijn er veel meldingen binnengekomen bij 144. Gemiddeld genomen zijn er dagelijks 20 meldingen die spoedeisend zijn en die direct ingrijpen vragen. Als iemand belt naar 144 omdat er een dier in nood is, zal de melding worden beoordeeld door een medewerker, en zal er gelijk bekeken worden welke actie er nodig is. 144 Red een Dier kan de politie naar een melding sturen, maar ook meer gespecialiseerde diensten en de dierenambulance kan ook ingeschakeld worden als dit nodig mocht zijn.

Wanneer kan je 144 Red een Dier bellen?

Je kan altijd 144 Red een Dier bellen als je een dier in acute nood ziet, hierbij maakt het niet uit om welk dier het gaat. Bij een dier in een noodsituatie, kan je altijd 144 Red een Dier bellen. De telefonist van de meldkamer is speciaal opgeleid om uit uw verhaal op te maken welke (nood)hulpdiensten ingeschakeld moeten worden om het dier de juiste zorg te bieden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten