zondag 26 februari 2012

Wie zijn de ouders van een kind

Wie zijn de vader en de moeder van een kind?
Vaak is het wel duidelijk wie de ouders van een kind zijn. Maar volgens de wet is dit niet zo eenvoudig. Hoe zit het nu precies met het vaderschap en moederschap, wie zijn volgens de wet gezien de ouders van een kind? In dit artikel leest u hier alles over! 

De moeder van een kind
Als men het wetboek openslaat is het erg duidelijk wie de moeder van een kind is. De moeder is namelijk de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht. Maar, de wet kent ook een uitzondering, namelijk bij adoptie. Als een kind is geadopteerd, is de vrouw die het kind gebaard heeft, niet de moeder. De vrouw die het kind geadopteerd heeft, is op dat moment de wettelijke moeder van hem of haar. 

De vader van een kind
De vraag wie de vader van een kind is, ligt wat gecompliceerder volgens het Nederlandse wetboek. Als een stel (man en vrouw) een kind krijgt, is de vader niet automatisch de vader van het kind. Om vader van een kind te worden, zijn er twee mogelijkheden, namelijk:
  • De vader moet met de moeder getrouwd zijn. De vader van het kind is de man waarmee de moeder getrouwd is, op het moment dat het kind geboren wordt. In dit geval is het dus ook mogelijk dat de vader niet de biologische vader is. Om de volgende redenen kan het zijn dat de wettelijke vader niet de biologische vader is: de moeder is vreemdgegaan, of de moeder was al zwanger van een ander voordat zij haar huidige echtgenoot leerde kennen en met hem trouwde. 
  • Een man kan ook vader worden door het kind (of de kinderen) te erkennen. De man hoeft het kind alleen te erkennen als hij niet getrouwd is met de moeder van het kind. Wanneer hij al wel getrouwd is met haar, is hij al automatisch de vader van het kind. Wanneer een stel dus niet getrouwd is (of geen samenlevingscontract heeft ondertekend) en er komt een kind, is de man ‘niets’ van het kind. Hij kan wel de vader worden, maar dan moet er actie ondernomen worden. De man moet naar het gemeentehuis gaan om zijn pasgeboren zoon of dochter te erkennen als zijn eigen kind. Als hij dit gedaan heeft, is hij ook wettelijk gezien de vader van zijn zoon of dochter. 
Alles op een rijtje gezet:
De moeder is de vrouw die:
  • Het kind ter wereld heeft gebracht 
  • Het kind heeft geadopteerd 
De vader is de man die:
  • Bij de geboorte van het kind getrouwd is met de moeder 
  • Een kind heeft erkend dat nog geen vader had 
  • Door de rechter als vader kan worden aangewezen Het kind heeft geadopteerd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten