zondag 26 februari 2012

Wat is een aardbeving

Wat is een aardbeving 
Een aardbeving is simpel gezegd een trillende of schokkende beweging van de aardkorst. Natuurlijk is het proces voorafgaand aan een aardbeving veel ingewikkelder, maar te lastig om dit in een artikel uit te leggen. De oorzaak van een aardbeving is dat er op een bepaalde plek in de aardkorst veel energie vrijkomt. Door deze energie scheurt de aardkorst en vindt er een soort van golfbeweging plaats die vanuit het centrum (waar de energie vrijkomt) naar de omliggende omgeving verplaatst.

Oorzaken van een aardbeving
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk die ertoe leiden dat een aardbeving ontstaat. Doorgaans hangt een aardbeving samen met de langzame, interne bewegingen van en in de aardkorst. Door deze minimale bewegingen wordt er geleidelijk aan een grote spanning opgebouwd in de aardkorst. Als de spanning zijn hoogtepunt bereikt, kan er een schoksgewijze beweging van de aardkorst een grote breuk opleveren. Op het moment dat deze breuk ontstaat, spreekt men van een aardbeving. De reden van deze breuk in de aardkorst is dat de spanning (of een deel van de spanning) weer kan ontladen, en de aardkorst weer tot rust kan komen. Regelmatig registreert men na een aardbeving ook nog naschokken, die kleiner en lichter zijn dan de eerste aardbeving en deze zijn tot enkele uren na de eerste beving nog voelbaar. 

Meten en lokaliseren van een aardbeving
De zwaarte van een aardbeving wordt gemeten met de Schaal van Richter. Deze logaritmische schaal meet de hoeveelheid energie die bij de aardbeving vrij komt. Vanaf magnitude 3 op de Schaal van Richter is de schok voelbaar, vanaf 5 op de Schaal van Richter is er een sterke aardbeving, en een aardbeving van 7 op de Schaal van Richter (en hoger dan 7) spreekt men van een zware tot zeer zware aardbeving. Wanneer de Schaal van Richter een magnitude van minimaal 5 aangeeft, zal er sprake zijn van matige tot enorme schade. Bij een magnitude van 7 of meer is er een gigantische schade en is het getroffen gebied zeer ernstig beschadigd en is er doorgaans een groot aantal slachtoffers en doden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten