zondag 26 februari 2012

Goden uit het Romeinse Rijk

De Goden
De volken in het Romeinse Rijk hadden hun eigen goden. De Romeinen hadden veel goden, net als de Grieken over veel goden beschikten. Eigenlijk leken de Griekse en de Romeinse goden (veel) op elkaar. De goden van de Grieken en de Romeinen hadden allemaal een eigen taak. Er was een god van de oorlog, een god van de liefde, een god van de landbouw en noem maar op. Tijdens de keizertijd werden keizers soms tijdens hun leven ook vereerd als god. Als ze stierven, werden ze ook als een god beschouwd en geƫerd.

Een van de belangrijkste Romeinse goden was Jupiter. Bij de Grieken had deze god de naam Zeus gekregen. Er waren niet alleen mannelijke goden, ook waren er veel vrouwelijke goden.

Jupiter of Zeus
De koning van de Romeinse goden was Jupiter. Hij was een luchtgod met de symbolen van een adelaar en een bliksemschicht. Jupiter had veel gelijkenissen met de Griekse god Zeus. Volgens de Romeinen woonde Jupiter in de grote tempel in Rome. Romeinen bouwden immers tempels voor alle goden die er waren. De Romeinen geloofden dan ook heilig dat de goden echt in die tempels leefden. De Romeinen mochten echter nooit de tempels in. In de tempel was altijd een beeld te zien, die de god afbeeldde, maar de Romeinen geloofden dat de god in het beeld zat, dat het beeld dus een ziel bevatte.

Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de Romeinse Staat en van alle mensen. Bij belangrijke (politieke) beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen.

Keizer Augustus
Zoals eerder vermeld werden de meeste keizers na hun dood tot god verklaard. Zo was het ook met keizer Augustus. De Romeinen hebben een speciale tempel laten bouwen voor deze indrukwekkende keizer. Niet alleen Keizer Augustus ligt hier begraven, ook zijn vrouw Livia. Van beide personen is ook een beeld te zien, in het midden van de tempel. Benieuwd naar deze tempel? U kunt de tempel bezoeken in de plaats Vienne, Frankrijk.

TempelsRomeinse en Griekse tempels verschilden weinig van elkaar qua uiterlijk. Ook waren er offerblokken te vinden in de tempels, waar offers gebracht werden voor de goden. Wat offers zijn? Offers zijn een soort cadeaus voor de goden, om ervoor te zorgen dat de goden vrolijk bleven en om ze te bedanken voor alles wat ze gedaan hadden. Ook werd het gedaan uit voorzorg, wanneer ze niet zouden offeren, zouden de goden boos worden, en kon het volk bijvoorbeeld een slecht jaar krijgen qua landbouw, in de liefde en dergelijke.

Altaar
In elk Romeins (en tevens ook Grieks) huis stond een huisaltaar. De Pater Familias (vader van de familie, hoofd van het gezin) bracht regelmatig offers aan het altaar. Zo had ieder huis dan ook zijn eigen beschermgod(in).

Namen van de Goden
Zoals je waarschijnlijk al duidelijk is geworden, stonden goden in de Romeinse en Griekse gemeenschap centraal. Elke god(in) beschikte dan ook over een mooie naam. Hieronder zal je een tabel zien met de tien meest belangrijke Romeinse en Griekse godennamen. In de eerste kolom zie je de naam van de Romeinse god, in de tweede kolom de Griekse naam, en in de derde kolom van wat het een god(in) is. 

Romeinse naam         Griekse naam            God(in) van              
Amor                        Eros                          God v/d liefde              
Venus                       Aphrodite                  Godin v/d liefde
Aurora                      Eos                           Godin v/d dageraad
Vulcanus                   Hephaistos                God v/h vuur
Ceres                        Demeter                    Godin v/d landbouw
Sol                            Helios                        God v/d zon
Diana                        Artemis                      Godin v/d jacht
Pluto                         Hades                        God v/d onderwereld
Mars                         Aris                           God v/d oorlog
Neptunus                  Poseidon                    God v/h water en de zee
Minerva                    -                                 Godin v/d wijsheid, het werk, kunst, wetenschap, handel
                                                                   en industrie.                                            
Jupiter                      -                                 God v/d donder, bliksem, Romeinse Staat en mensen
Juno                         -                                 Beschermgodin v/d vrouwen 
Apollo                      -                                 God van de toekomst
Mithra(s)                  -                                 God van de dood.
Teveel om op te noemen
Natuurlijk bestonden er veel meer goden, dan ik hierboven beschreven heb. Meestal probeerden de Romeinen iets gedaan te hebben bij hun goden. Zo vroeg men wel eens aan een god via het altaar: "Als jij dat voor mij doet, dan bouw ik voor jou een altaar." Soms werden er mensen vervloekt. De god kreeg dan de opdracht van een Romein om iemand anders te laten sterven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten